Czynna
pon.-pt. 8.00-18.00

Rejestracja
pon.-pt. 7.45-17.30

Czynna
pon. – pt.    8.00 – 18.00
Rejestracja
pon. – pt.    7.45 – 17.30

Aktualności

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POCZEKALNI POZ

Drogi pacjencie, Przygotuj się do wizyty. Zabierz posiadaną dokumentację medyczną. Na wizytę przyjdź 5 minut przed wyznaczonym terminem. Nie ma sensu przychodzenia wcześniej. Jeżeli to możliwe przyjdź bez osoby towarzyszącej. Od razu po wejściu do przychodni POZ zdejmij odzież wierzchnią i zostaw we wskazanym miejscu. Rzeczy zbędne takie jak torby, plecaki, zakupy itp. zostaw w domu lub samochodzie. Zaraz po wejściu do placówki zdezynfekuj ręce. W placówce używaj maseczek ochronnych. Podczas rejestracji zachowaj bezpieczny dystans minimum 1,5 m. W razie kaszlu lub potrzeby kichnięcia, zasłoń  twarz i ponownie zdezynfekuj dłonie. Podczas pobytu w placówce stosuj się  do instrukcji personelu

Czytaj więcej »

Epidemia trwa – zasady bezpieczeństwa wciąż konieczne

Podstawowej opieki zdrowotnej nie trzeba odmrażać, bo nie była zamrożona i w czasie epidemii nieprzerwanie zapewnia pacjentom pomoc medyczną – mówią lekarze rodzinni Porozumienia Zielonogórskiego.  Znoszone są kolejne restrykcje i ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. Większość szpitali i przychodni wraca do normalnej pracy. Czy na etapie odmrażania zmienią się zasady funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej? – Odmrażanie w zakresie ochrony zdrowia dotyczy przede wszystkim szpitali i przychodni specjalistycznych – komentuje Małgorzata Stokowska-Wojda, lekarz rodzinny Porozumienia Zielonogórskiego. – POZ nie trzeba odmrażać, bo nie była zamrożona. Od początku epidemii pracowaliśmy nieprzerwanie, zapewniając opiekę pacjentom z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Przypomnę tylko, że

Czytaj więcej »

Informacja dla placówek medycznych i pacjentów w sprawie możliwych ograniczeń w korzystaniu z praw pacjenta, w tym odwiedzin

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta placówka medyczna może czasowo ograniczyć korzystanie przez pacjentów z pełni ich praw. Może tak się stać w sytuacji wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. Decyzję w tym zakresie podejmuje kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz, uwzględniając sytuację w danych podmiocie leczniczym. W związku z działaniami zmierzającymi do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa hospitalizowanym pacjentom, osobiste odwiedziny mogą zatem zostać ograniczone (art. 33 ust. 1 ww. ustawy). W takiej sytuacji należy pacjentom zapewnić inną formę kontaktu – np. telefoniczną. W szczególnych przypadkach,

Czytaj więcej »

Kontakt z lekarzem tylko telefoniczny

Dzięki teleporadzie medycznej możesz otrzymać: zalecenia e-zwolnienie e-receptę sugestię bezpośredniej wizyty w placówce lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, jeśli będzie taka konieczność. Teleporady medyczne: ograniczają ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa ułatwiają izolację osób, które mogą zarażać wirusem innych rozwiewają obawy, jeśli sytuacja jest niegroźna skrócą czas oczekiwania na wizyty u lekarzy. – Dzięki teleporadom pacjenci z podejrzeniem koronawirusa nie muszą przychodzić do przychodni. Mogą skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarką telefonicznie, bez wychodzenia z domu – zaznacza Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednocześnie nie ma obaw, że teleporady uniemożliwią bezpośrednie wizyty u lekarzy. Jeśli po zdalnym wywiadzie będzie taka konieczność, pacjenci otrzymają

Czytaj więcej »

Ważny komunikat dla Pacjentów naszej poradni

Szanowni Pacjenci,W związku z rozwijającą się epidemią KORONAWIRUSAapelujemy do ograniczenia przebywania w większych skupiskach (np. poczekalnie do gabinetów lekarskich) i korzystania z TELEPORAD u lekarzy w naszej poradni.Tylko w sytuacjach kiedy jest to niezbędne pacjent powinien zostać umówiony na konkretną godzinę do lekarza.Lekarz udzielający TELEPORADY na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia pacjenta ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego.

Czytaj więcej »

Koronawirus – jak postępować

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19 (Opracowano na podstawie danych WHO, ECDC i CDC) Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa Aktualizacja na dzień 21 lutego 2020 r. Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie  dokonano potwierdzenia laboratoryjnego. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon, są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Najwięcej potwierdzonych

Czytaj więcej »

Informacje dotyczące transportu i przechowywania szczepionek

Sezon szczepień w pełni. Ważne informacje, o których należy pamiętać: Szczepionka jest lekiem pochodzenia biologicznego, co oznacza, że każdy preparat jest szczególnie wrażliwy na warunki przechowywania i transportu – głównie na zmiany temperatury. Podanie szczepionki, która była nieprawidłowo przechowywana lub transportowana, może poważnie zagrozić zdrowiu, a nawet życiu osoby, której zostanie podana. W jakiej temperaturze przechowywać szczepionkę Szczepionka powinna być przechowywana w warunkach tzw. „zimnego łańcucha”, czyli w temperaturze między +2 a +8 stopni.  Jak przechowywać szczepionkę Trzymaj szczepionkę w lodówce na środkowej półce. Zadbaj, aby opakowanie nie dotykało tylnej ściany lodówki, co może grozić zamrożeniem szczepionki Uważaj, aby nie uszkodzić

Czytaj więcej »

KOMUNIKAT

Zarząd Federacji Porozumienie Zielonogórskie informuje, że w dniu 01 października wejdzie w życie ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji* Zgodnie z jej postanowieniami określona grupa osób ma prawo do otrzymania świadczenia uzupełniającego, przy czym ZUS (KRUS) wymagają od części z nich zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia (druki OL-9 /ZUS/ lub N-14 /KRUS/). Wedle postanowień ustawy dysponowanie przez pacjenta orzeczeniem o niepełnosprawności (nawet w stopniu znacznym) nie wystarcza do automatycznego uzyskania prawa do w/w świadczenia, również więc tacy pacjenci będą się domagać zaświadczeń o stanie zdrowia. Podkreślamy, że zaświadczenie, o którym mowa powyżej może wydać każdy

Czytaj więcej »

Zmiana wysokości opłat za wydanie dokumentacji medycznej od 1.09.2019 r.

1 września 2019 r. zmienią się wysokości opłat za wydanie dokumentacji medycznej. Zwracamy przy tej okazji uwagę na dwie kwestie: Maksymalne stawki za okres od września do grudnia 2019 r. będą niższe niż stawki za poprzedni okres (przykładowo za wydanie 1 strony kopii pobierać się będzie 0,33 zł, a nie 0,34 zł; za wydanie 1 strony wyciągu 9,67 zł, a nie 9,90 zł). Zgodnie z obowiązującymi od 4 maja 2019 r. przepisami placówki medyczne nie mogą pobierać opłat za wydanie dokumentacji medycznej (po raz pierwszy w żądanym zakresie) od pacjentów lub przedstawicieli ustawowych pacjentów (np. rodziców pacjentów). Wyłączenie to

Czytaj więcej »