Czynna
pon.-pt. 8.00-18.00

Rejestracja
pon.-pt. 7.45-17.30

Czynna
pon. – pt.    8.00 – 18.00
Rejestracja
pon. – pt.    7.45 – 17.30

Aktualności

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POCZEKALNI POZ

Drogi pacjencie, Przygotuj się do wizyty. Zabierz posiadaną dokumentację medyczną. Na wizytę przyjdź 5 minut przed wyznaczonym terminem. Nie ma sensu przychodzenia wcześniej. Jeżeli to możliwe przyjdź bez osoby towarzyszącej. Od razu po wejściu do przychodni POZ zdejmij odzież wierzchnią i zostaw we wskazanym miejscu. Rzeczy zbędne takie jak torby, plecaki, zakupy itp. zostaw w domu lub samochodzie. Zaraz po wejściu do placówki zdezynfekuj ręce. W placówce używaj maseczek ochronnych. Podczas rejestracji zachowaj bezpieczny dystans minimum 1,5 m. W razie kaszlu lub potrzeby kichnięcia, zasłoń  twarz i ponownie zdezynfekuj dłonie. Podczas pobytu w placówce stosuj się  do instrukcji personelu

Czytaj więcej »

Epidemia trwa – zasady bezpieczeństwa wciąż konieczne

Podstawowej opieki zdrowotnej nie trzeba odmrażać, bo nie była zamrożona i w czasie epidemii nieprzerwanie zapewnia pacjentom pomoc medyczną – mówią lekarze rodzinni Porozumienia Zielonogórskiego.  Znoszone są kolejne restrykcje i ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. Większość szpitali i przychodni wraca do normalnej pracy. Czy na etapie odmrażania zmienią się zasady funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej? – Odmrażanie w zakresie ochrony zdrowia dotyczy przede wszystkim szpitali i przychodni specjalistycznych – komentuje Małgorzata Stokowska-Wojda, lekarz rodzinny Porozumienia Zielonogórskiego. – POZ nie trzeba odmrażać, bo nie była zamrożona. Od początku epidemii pracowaliśmy nieprzerwanie, zapewniając opiekę pacjentom z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Przypomnę tylko, że

Czytaj więcej »

Informacja dla placówek medycznych i pacjentów w sprawie możliwych ograniczeń w korzystaniu z praw pacjenta, w tym odwiedzin

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta placówka medyczna może czasowo ograniczyć korzystanie przez pacjentów z pełni ich praw. Może tak się stać w sytuacji wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. Decyzję w tym zakresie podejmuje kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz, uwzględniając sytuację w danych podmiocie leczniczym. W związku z działaniami zmierzającymi do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa hospitalizowanym pacjentom, osobiste odwiedziny mogą zatem zostać ograniczone (art. 33 ust. 1 ww. ustawy). W takiej sytuacji należy pacjentom zapewnić inną formę kontaktu – np. telefoniczną. W szczególnych przypadkach,

Czytaj więcej »

Kontakt z lekarzem tylko telefoniczny

Dzięki teleporadzie medycznej możesz otrzymać: zalecenia e-zwolnienie e-receptę sugestię bezpośredniej wizyty w placówce lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, jeśli będzie taka konieczność. Teleporady medyczne: ograniczają ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa ułatwiają izolację osób, które mogą zarażać wirusem innych rozwiewają obawy, jeśli sytuacja jest niegroźna skrócą czas oczekiwania na wizyty u lekarzy. – Dzięki teleporadom pacjenci z podejrzeniem koronawirusa nie muszą przychodzić do przychodni. Mogą skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarką telefonicznie, bez wychodzenia z domu – zaznacza Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednocześnie nie ma obaw, że teleporady uniemożliwią bezpośrednie wizyty u lekarzy. Jeśli po zdalnym wywiadzie będzie taka konieczność, pacjenci otrzymają

Czytaj więcej »

Ważny komunikat dla Pacjentów naszej poradni

Szanowni Pacjenci,W związku z rozwijającą się epidemią KORONAWIRUSAapelujemy do ograniczenia przebywania w większych skupiskach (np. poczekalnie do gabinetów lekarskich) i korzystania z TELEPORAD u lekarzy w naszej poradni.Tylko w sytuacjach kiedy jest to niezbędne pacjent powinien zostać umówiony na konkretną godzinę do lekarza.Lekarz udzielający TELEPORADY na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia pacjenta ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego.

Czytaj więcej »

Koronawirus – jak postępować

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19 (Opracowano na podstawie danych WHO, ECDC i CDC) Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa Aktualizacja na dzień 21 lutego 2020 r. Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie  dokonano potwierdzenia laboratoryjnego. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon, są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Najwięcej potwierdzonych

Czytaj więcej »

Informacje dotyczące transportu i przechowywania szczepionek

Sezon szczepień w pełni. Ważne informacje, o których należy pamiętać: Szczepionka jest lekiem pochodzenia biologicznego, co oznacza, że każdy preparat jest szczególnie wrażliwy na warunki przechowywania i transportu – głównie na zmiany temperatury. Podanie szczepionki, która była nieprawidłowo przechowywana lub transportowana, może poważnie zagrozić zdrowiu, a nawet życiu osoby, której zostanie podana. W jakiej temperaturze przechowywać szczepionkę Szczepionka powinna być przechowywana w warunkach tzw. „zimnego łańcucha”, czyli w temperaturze między +2 a +8 stopni.  Jak przechowywać szczepionkę Trzymaj szczepionkę w lodówce na środkowej półce. Zadbaj, aby opakowanie nie dotykało tylnej ściany lodówki, co może grozić zamrożeniem szczepionki Uważaj, aby nie uszkodzić

Czytaj więcej »

KOMUNIKAT

Zarząd Federacji Porozumienie Zielonogórskie informuje, że w dniu 01 października wejdzie w życie ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji* Zgodnie z jej postanowieniami określona grupa osób ma prawo do otrzymania świadczenia uzupełniającego, przy czym ZUS (KRUS) wymagają od części z nich zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia (druki OL-9 /ZUS/ lub N-14 /KRUS/). Wedle postanowień ustawy dysponowanie przez pacjenta orzeczeniem o niepełnosprawności (nawet w stopniu znacznym) nie wystarcza do automatycznego uzyskania prawa do w/w świadczenia, również więc tacy pacjenci będą się domagać zaświadczeń o stanie zdrowia. Podkreślamy, że zaświadczenie, o którym mowa powyżej może wydać każdy

Czytaj więcej »

Zmiana wysokości opłat za wydanie dokumentacji medycznej od 1.09.2019 r.

1 września 2019 r. zmienią się wysokości opłat za wydanie dokumentacji medycznej. Zwracamy przy tej okazji uwagę na dwie kwestie: Maksymalne stawki za okres od września do grudnia 2019 r. będą niższe niż stawki za poprzedni okres (przykładowo za wydanie 1 strony kopii pobierać się będzie 0,33 zł, a nie 0,34 zł; za wydanie 1 strony wyciągu 9,67 zł, a nie 9,90 zł). Zgodnie z obowiązującymi od 4 maja 2019 r. przepisami placówki medyczne nie mogą pobierać opłat za wydanie dokumentacji medycznej (po raz pierwszy w żądanym zakresie) od pacjentów lub przedstawicieli ustawowych pacjentów (np. rodziców pacjentów). Wyłączenie to

Czytaj więcej »
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.