Czynna
pon.-pt. 8.00-18.00

Rejestracja
pon.-pt. 7.45-17.30

Czynna
pon. – pt.    8.00 – 18.00
Rejestracja
pon. – pt.    7.45 – 17.30

Jak założyć Internetowe Konto Pacjenta ?

Jak założyć Internetowe Konto Pacjenta ?

jak założyć internetowe konto pacjenta

Poczytaj i załóż konto tutaj. Załóż swoje Internetowe Konto Pacjenta IKP.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.