Czynna
pon.-pt. 8.00-18.00

Rejestracja
pon.-pt. 7.45-17.30

Czynna
pon. – pt.    8.00 – 18.00
Rejestracja
pon. – pt.    7.45 – 17.30

Informacja dla placówek medycznych i pacjentów w sprawie możliwych ograniczeń w korzystaniu z praw pacjenta, w tym odwiedzin

Informacja dla placówek medycznych i pacjentów w sprawie możliwych ograniczeń w korzystaniu z praw pacjenta, w tym odwiedzin

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta placówka medyczna może czasowo ograniczyć korzystanie przez pacjentów z pełni ich praw.

Może tak się stać w sytuacji wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. Decyzję w tym zakresie podejmuje kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz, uwzględniając sytuację w danych podmiocie leczniczym.

W związku z działaniami zmierzającymi do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa hospitalizowanym pacjentom, osobiste odwiedziny mogą zatem zostać ograniczone (art. 33 ust. 1 ww. ustawy).

W takiej sytuacji należy pacjentom zapewnić inną formę kontaktu – np. telefoniczną.

W szczególnych przypadkach, w miarę możliwości, decyzje powinny być podejmowane indywidualnie, po rozważeniu wszystkich okoliczności, w tym sytuacji epidemicznej.

Pacjentów oraz inne zainteresowane osoby należy o poszczególnych ograniczeniach informować, np. poprzez wywieszenie informacji w widocznym miejscu, a także na stronie internetowej, jeżeli placówka taką posiada.

Informacja dla placówek medycznych i pacjentów w sprawie możliwych ograniczeń w korzystaniu z praw pacjenta w tym odwiedzin