Czynna
pon.-pt. 8.00-18.00

Rejestracja
pon.-pt. 7.45-17.30

Czynna
pon. – pt.    8.00 – 18.00
Rejestracja
pon. – pt.    7.45 – 17.30

Zmiana wysokości opłat za wydanie dokumentacji medycznej od 1.09.2019 r.

Zmiana wysokości opłat za wydanie dokumentacji medycznej od 1.09.2019 r.

1 września 2019 r. zmienią się wysokości opłat za wydanie dokumentacji medycznej. Zwracamy przy tej okazji uwagę na dwie kwestie:

Maksymalne stawki za okres od września do grudnia 2019 r. będą niższe niż stawki za poprzedni okres (przykładowo za wydanie 1 strony kopii pobierać się będzie 0,33 zł, a nie 0,34 zł; za wydanie 1 strony wyciągu 9,67 zł, a nie 9,90 zł).
Zgodnie z obowiązującymi od 4 maja 2019 r. przepisami placówki medyczne nie mogą pobierać opłat za wydanie dokumentacji medycznej (po raz pierwszy w żądanym zakresie) od pacjentów lub przedstawicieli ustawowych pacjentów (np. rodziców pacjentów). Wyłączenie to obejmuje także osoby upoważnione przez pacjenta.
Tym samym opłaty za wydanie dokumentacji medycznej mogą być pobierane wyłącznie w sytuacji, gdy:

  • pacjent,
  • przedstawiciel ustawowy pacjenta,
  • upoważniona przez pacjenta osoba

– zwraca się o dokumentację medyczną po raz kolejny w żądanym zakresie. Opłata za udostępnienie dokumentacji w powyższych sytuacjach nie może przekroczyć maksymalnych stawek, liczonych na podstawie art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Maksymalne stawki za okres od 1 września do 31 grudnia 2019 r. wynoszą:

0,33 zł – za kopię lub wydruk z systemu informatycznego (1 strona),
1,93 zł – za elektroniczny nośnik danych,
9,67 zł – za wyciąg lub odpis dokumentacji (1 strona).
Dla ułatwienia przekazujemy zbiorczą tabelę, przedstawiającą maksymalne stawki.

opłaty za wydanie dokumentacji medycznej
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.