Czynna
pon.-pt. 8.00-18.00

Rejestracja
pon.-pt. 7.45-17.30

Czynna
pon. – pt.    8.00 – 18.00
Rejestracja
pon. – pt.    7.45 – 17.30

Zmiana wysokości opłat za wydanie dokumentacji medycznej od 1.09.2019 r.

Zmiana wysokości opłat za wydanie dokumentacji medycznej od 1.09.2019 r.

1 września 2019 r. zmienią się wysokości opłat za wydanie dokumentacji medycznej. Zwracamy przy tej okazji uwagę na dwie kwestie:

Maksymalne stawki za okres od września do grudnia 2019 r. będą niższe niż stawki za poprzedni okres (przykładowo za wydanie 1 strony kopii pobierać się będzie 0,33 zł, a nie 0,34 zł; za wydanie 1 strony wyciągu 9,67 zł, a nie 9,90 zł).
Zgodnie z obowiązującymi od 4 maja 2019 r. przepisami placówki medyczne nie mogą pobierać opłat za wydanie dokumentacji medycznej (po raz pierwszy w żądanym zakresie) od pacjentów lub przedstawicieli ustawowych pacjentów (np. rodziców pacjentów). Wyłączenie to obejmuje także osoby upoważnione przez pacjenta.
Tym samym opłaty za wydanie dokumentacji medycznej mogą być pobierane wyłącznie w sytuacji, gdy:

  • pacjent,
  • przedstawiciel ustawowy pacjenta,
  • upoważniona przez pacjenta osoba

– zwraca się o dokumentację medyczną po raz kolejny w żądanym zakresie. Opłata za udostępnienie dokumentacji w powyższych sytuacjach nie może przekroczyć maksymalnych stawek, liczonych na podstawie art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Maksymalne stawki za okres od 1 września do 31 grudnia 2019 r. wynoszą:

0,33 zł – za kopię lub wydruk z systemu informatycznego (1 strona),
1,93 zł – za elektroniczny nośnik danych,
9,67 zł – za wyciąg lub odpis dokumentacji (1 strona).
Dla ułatwienia przekazujemy zbiorczą tabelę, przedstawiającą maksymalne stawki.

opłaty za wydanie dokumentacji medycznej