Czynna
pon.-pt. 8.00-18.00

Rejestracja
pon.-pt. 7.45-17.30

Czynna
pon. – pt.    8.00 – 18.00
Rejestracja
pon. – pt.    7.45 – 17.30

KOMUNIKAT

Zarząd Federacji Porozumienie Zielonogórskie informuje, że w dniu 01 października wejdzie w życie ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji*

Zgodnie z jej postanowieniami określona grupa osób ma prawo do otrzymania świadczenia uzupełniającego, przy czym ZUS (KRUS) wymagają od części z nich zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia (druki OL-9 /ZUS/ lub N-14 /KRUS/).

Wedle postanowień ustawy dysponowanie przez pacjenta orzeczeniem o niepełnosprawności (nawet w stopniu znacznym) nie wystarcza do automatycznego uzyskania prawa do w/w świadczenia, również więc tacy pacjenci będą się domagać zaświadczeń o stanie zdrowia.

Podkreślamy, że zaświadczenie, o którym mowa powyżej może wydać każdy lekarz (oczywiście, także lekarz poz), a także, iż lekarze i podmioty lecznicze mają prawo pobierać od pacjentów opłaty za wydanie takich zaświadczeń. Możliwość pobierania opłat wynika z zapisów art. 16 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wysokość opłaty określa samodzielnie każdy z podmiotów leczniczych. Zwracamy jednak uwagę, że ZUS za obsługę jednego wypłacanego świadczenia pobiera ok. 150 zł (w wymiarze rocznym), a lekarzowi, który z ramienia ZUS konsultuje składane wnioski, wypłacane jest wynagrodzenie w wysokości ok. 170-180 zł za jedną opinię.

Celem uzyskania szczegółowych informacji, poniżej podajemy linki do komunikatów ZUS i KRUS dotyczących świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji:

– link do ZUS https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/500-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji/2388941

– link do KRUS https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji/

Zarząd Funkcyjny Federacji Porozumienie Zielonogórskie

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.