Czynna
pon.-pt. 8.00-18.00

Rejestracja
pon.-pt. 7.45-17.30

Czynna
pon. – pt.    8.00 – 18.00
Rejestracja
pon. – pt.    7.45 – 17.30

KOMUNIKAT

Zarząd Federacji Porozumienie Zielonogórskie informuje, że w dniu 01 października wejdzie w życie ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji*

Zgodnie z jej postanowieniami określona grupa osób ma prawo do otrzymania świadczenia uzupełniającego, przy czym ZUS (KRUS) wymagają od części z nich zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia (druki OL-9 /ZUS/ lub N-14 /KRUS/).

Wedle postanowień ustawy dysponowanie przez pacjenta orzeczeniem o niepełnosprawności (nawet w stopniu znacznym) nie wystarcza do automatycznego uzyskania prawa do w/w świadczenia, również więc tacy pacjenci będą się domagać zaświadczeń o stanie zdrowia.

Podkreślamy, że zaświadczenie, o którym mowa powyżej może wydać każdy lekarz (oczywiście, także lekarz poz), a także, iż lekarze i podmioty lecznicze mają prawo pobierać od pacjentów opłaty za wydanie takich zaświadczeń. Możliwość pobierania opłat wynika z zapisów art. 16 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wysokość opłaty określa samodzielnie każdy z podmiotów leczniczych. Zwracamy jednak uwagę, że ZUS za obsługę jednego wypłacanego świadczenia pobiera ok. 150 zł (w wymiarze rocznym), a lekarzowi, który z ramienia ZUS konsultuje składane wnioski, wypłacane jest wynagrodzenie w wysokości ok. 170-180 zł za jedną opinię.

Celem uzyskania szczegółowych informacji, poniżej podajemy linki do komunikatów ZUS i KRUS dotyczących świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji:

– link do ZUS https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/500-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji/2388941

– link do KRUS https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji/

Zarząd Funkcyjny Federacji Porozumienie Zielonogórskie