Our Location

Mapa

Dojazd

lek. med. R. Grabowska

lek. med. M. Nowak

lek. med. K.Teresiak-Piechocka

dr n.med. I. Liwen

lek. med. D. Chrzanowska - Skrzypczak

lek. med. J. Korol

lek. med. A. Szczepańska

lek.med. Sz. Krzyżański

Aktualności

 

9.01.2019 Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie słuchu!

Suchmed

Wszystkich pacjentów naszej poradni, którzy ukończyli 55 lat zapraszamy na przesiewowe badanie słuchu. O szczegóły proszę pytać lekarzy w naszej poradni :-) Zapraszamy do korzystania!!

 

04.12.2018 Zapraszamy na badania mammograficznezyczenia swiateczne 20181 

 17.09.2018 Recepty na choroby przewlekłe można zamawiać przez internet 

Pacjent może zamówic u swojego lekarza zapotrzebowanie na leki na choroby przewlekłe na stronie www.lekarzrodzinny.com.pl przez moduł rejestracji internetowej wizyty. Receptę należy odebrać osobiście po otrzymaniu wiadomości potwierdzającej, że recepta jest gotowa do odbioru.

 25.07.2018 Oddział Lcznictwa Uzdrowiskowego NFZ

 udziela informacji telefonicznej od poniedziałku do piatku w godz. 9.00 - 15.00 pod numerami telefonów 61 850 61 89 (38) oraz przyjmuje  od poniedziałku do piatku w godz.8.00 - 16.00 przy ul. Grunwaldziej 158 w Poznaniu.

23.07.2018 Specjalna cena dla pacjentów naszej poradni na Badanie Densytometryczne

Densytometria to badanie gęstości mineralnej kości (inaczej badanie densytometryczne). Dzięki densytometrii można wykryć osteoporozę we wczesnym etapie jej rozwoju, a także określić stopień jej zaawansowania oraz monitorować leczenie. Jest to bezpiecznym i bezbolesnym rodzajem badania rentgenowskiego. Nowoczesna technologia umozliwia trawające kilka minut.

Do 31 sierpnia 2018 r. na hasło "LATO" 20% rabatu.

Rejestracja telefoniczna 61 627 07 07 oraz 500 383 032. Zapraszamy

19.05.2018 Ochrona danych Osobowych w naszej poradni

 CO TO JEST RODO?

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza placówka przestrzega zasad określonych w RODO.

Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Poradnia Lekarza Rodzinnego sp.j. Danuta Chrzanowska – Skrzypczak, Renata Grabowska, Maria Nowak z siedzibą w Poznaniu (60-521), ul. Słowackiego 43.

Nasze dane kontaktowe:

Poradnia Lekarza Rodzinnego

Danuta Chrzanowska – Skrzypczak, Renata Grabowska, Maria Nowak sp. j.

Ul. Słowackiego 43

60-521 Poznań

Tel. 61-847-46-74

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe uzyskane podczas rejestracji będziemy wykorzystywać w celu wykonywania działalności leczniczej, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. Obowiązki te określają przepisy prawa regulujące działalność podmiotów leczniczych, w szczególności ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (zgodnie z art. 6 ust. lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO).

Podanie wszystkich danych zawartych w deklaracji NFZ jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych. Odmowa ich podania uniemożliwi udzielenie tych świadczeń przez naszą placówkę.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres udzielania świadczeń zdrowotnych oraz przez okres, w którym przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nakazują nam przechowywać dokumentację medyczną. W zależności od rodzaju dokumentacji będzie to czas nawet do 30 lat.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do naszej placówki wniosek o:

  • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
  • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
  • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych - innym podmiotom, w tym:

  • innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających udzielanie przez naszą placówkę świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu medycznego);
  • innym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. laboratoriom medycznym)

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

14.05.2018  Elektroniczne zwolnienia lekarskie - eZLA  

Z przyjemnościa informujemy, że wdrożyliśmy w naszej przychodni system elektronicznych zwolnień lekarskich.  

Więcej można przeczytać na stronie internetowej: http://www.zus.pl/ezla

14.05.2018 Aplikacja mobilna VISI MED już działa :-)

pobierz visimed

11.05.2018 Odpłatność za dokumentację medyczną. Podstawa wyliczenia.

Dokumentacja medyczna prowadzona przez świadczeniodawcę (w przychodni, szpitalu, poradni) jest własnością świadczeniodawcy, jednak masz pełne prawo wglądu w nią. Jeżeli jesteś nieprzytomny, dostęp do dokumentacji ma osoba wcześniej upoważniona przez Ciebie. Osoba upoważniona ma takie prawo także po śmierci pacjenta.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu), podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Jej maksymalną wysokość określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta*

Podstawa wyliczenia - wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
- w okresie 01.03.2018 r. - 31.05.2018 r.

1 strona wyciągu albo odpisu

1 strona kopii albo wydruku

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych

maks. 0,002przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,00007przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia


IV kwartał 2017 r.
4516,69 zł

9,03 zł

0,32 zł

1,81 zł

Żądanie wyższych kwot jest niezgodne z prawem i powinno zostać zgłoszone np. do Rzecznika Praw Pacjenta.

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu jest bezpłatne, powinno jednak zostać wcześniej uzgodnione.

Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych;
2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych;
4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
5) na informatycznym nośniku danych.

Jeśli za życia Pacjent nie upoważnił nikogo do wglądu w dokumentację medyczną, prawo wglądu przysługuje m.in. spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Podstawa prawna:
*ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 , z późn. zm.)

O nas

  

Poradnia Lekarza Rodzinnego sp. j.

60-521 Poznan, Slowackiego 43

tel. 61 847 46 74, 61 841 18 19

www.lekarzrodzinny.com.pl

kod resortowy(NFOZ) 306403-001

Przychodnia Lekarza Rodzinnego Słowackiego 43 Poznań

 

Ta strona używa cookies. Żeby je zaakceptować proszę kliknij przycisk Akceptuje. Przeglądając dalej tę stronę zgadzasz się używać tych cookies.